POŻYCZKA CROSS

Produkt polecany zwłaszcza dla osób chcących skonsolidować wszystkie pożyczki chwilówki. Pożyczką można zamknąć (spłacić) kredyt bankowy np. przygotowując się do większej konsolidacji ponieważ nie będzie widoczna w BIK i po okresie jednego miesiąca będzie mieć status „spłacona” co bardzo wysoko podniesie wiarygodność klienta dla systemów bankowych.

Parametry pożyczki:

 • Okres trwania pożyczki: 6 – 36 miesięcy
 • Wiek kredytobiorcy: 18 – 70 lat
 • Forma wypłaty środków: Przelew
 • Kwota pożyczki od 1000 zł do 40 000 zł
 • Sprawdzany BIK oraz BIG Infomonitor

 

AKCEPTOWALNE ŹRÓDŁA DOCHODU:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony i określony
 • umowa o pracę- kontrakt
 • umowa zlecenie/o dzieło
 • diety radnego, posła, senatora
 • świadczenia wypłacane przez ZUS, KRUS lub Kasy Branżowe
 • emerytura w tym emerytura zagraniczna wypłacana przez polski ZUS lub inny polski Urząd
 • renta, w tym renta rodzinna, inwalidzka, strukturalna;
 • świadczenie przedemerytalne, w tym urlopy górnicze i kolejowe
 • działalność gospodarcza i wolne zawody
 • dochód uzyskiwany z tytułu wynajmu lokalu
 • gospodarstwo rolne

 

OFERTA DOSTĘPNA DLA KLIENTÓW Z CAŁEGO KRAJU