MEDIACJE – UGODY

MEDIACJA – DOPROWADZENIE DO UGODY Z BANKIEM

Mediacja umowna – odbywa się najczęściej, jeżeli strony sporu widzą możliwość polubownego rozwiązania jeszcze zanim sprawa została skierowana do sądu. Strony zgodnie wybierają osobę mediatora, z którym zawierają umowę o mediację oraz umowę doradztwa w zakresie przeprowadzenia mediacji.

Zdarza się, że jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Strony ustalają z mediatorem termin i miejsce spotkania, a także kwestie kosztów mediacji. W razie zawarcia ugody może zostać ona złożona w sądzie celem jej zatwierdzenia. Ugoda zatwierdzona przez Sąd jest równoważna wyrokowi sądowemu i może być podstawą do wszczęcia egzekucji.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

  • zapewniamy stronom możliwość decydowania o ostatecznym wyniku postępowania,
  • zwiększamy gwarancję trwałego zakończenia konfliktu,
  • pozwala to stronom wypracować akceptowalne rozwiązanie problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
  • przyczynia się to do zatrzymania postępowania Sądowego i egzekucyjnego,
  • zapewniamy wyższą skuteczność realizowanego porozumienia, bowiem strony, które same je wypracowały czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
  • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym (w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd z urzędu zwraca stronie całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, w innych wypadkach ¾ opłaty),
  • ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną,
  • zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez Sąd kończy postępowanie sądowe w sprawie.

Koszty mediacji

W mediacji umownej cywilnej wynagrodzenie mediatora określone jest w umowie doradztwa w zakresie mediacji, jest zazwyczaj ustalane indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sporu w sprawie.

W jakich sprawach prowadzimy mediację?

We wszystkich. Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach cywilnych, w których przepisy dopuszczają zawarcie ugody. Nasza Firma specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu mediacji z sprawach z zakresu ugód z Instytucjami Finansowymi.

Oferta kierowana jest do klientów z całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu.